Çelik Yapı Nedir

About Name

Çelik yapı nedir?

Çelik yapılar son yıllarda tercih edilen çelik konstrüksiyondan imal edilmiş yapılardır. Bu yapılar konvansiyonel yapıların taşıdığı dezavantajları ortadan kaldıran sistemler ve avantajlara sahiptir.


Çelik yapıların avantajları

Çelik yapılar ekonomiktir. Betonarme ve ahşap yapılarda kullanılan taşıyıcı sistemlere göre daha hafif ve az yer kaplayıcı özelliği nedeniyle çelik yapılar daha fazla kullanım ve yaşam alanı sunmakta, inşaat maliyetlerini de azaltmaktadır. Ayrıca yoğun hafriyat ve sevkiyat işlemlerine gerek duymayan bir yapı tarzına sahiptir.

About Name

About Name

Depremde çelik yapı

Çelik yapılar depreme yönelik dayanıklı yapılardır. Çelik malzeme, esnekliği ve konstrüksiyonun hareketli yapısı sayesinde depremde binanın salınıma uygun ve yanal zemin hareketlerini tolere edici/emici potansiyele sahiptir. Deprem sırasında yapıya ve içerdiği malzemelere risk teşkil edecek ağırlıkların bulunmadığı çelik yapılar, güçlü eklentileri ve montajında kullanılan modüler malzemeler nedeniyle güçlü bağlantıları, yıkıcı etkileri azaltır.


Kentsel dönüşüm

Tamamı deprem kuşağında olan ülkemizde mevcut riskli binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine yapılacak binalarda çelik yapılar güçlü bir alternatiftir. Çelik yapılar iyi tasarımlara ve modern yapı eklentilerine izin veren, daha tasarım aşamasında yapılması istenen unsurlara uygun olarak rahatlıkla şekillendirilebilen yapılardır. Buna ek olarak daha sonra yapılacak tadilat ve kullanım tercihlerine de uyumlu olan çelik yapıların eklenecek her türlü güncel ve modern sistemlere uayarlanabilecek bir tarzda üretilmektedir. Günümüzün vazgeçilmez unsurları olan konut yaşam alanları, yeşil alanlar ve güvenlik sistemleri başta olmak üzere oluşturulan çevre dostu ve yenilenebilir enerji çözümlerinin rahatlıkla uygulanabileceği yapılardır.

About Name

About Name

Maliyet avantajı

Çelik yapıların hammaddesi ucuz ve malzeme alternatifleri oldukça fazladır. Kurulum için ilave teknoloji ve pahalı hizmet tedarikçileri gerektirmez. Kurulumun kolay olması adam/gün maliyetlerini de azaltır. Çelik malzemenin tedarik imkânları geniş ve uygulayıcıların montaj masrafları düşüktür. Ağır betonarme ve pahalı ahşap yapı işçiliklerine oldukça uygun bir alternatiftir.


Hızlı kurulum

Çelik yapı, seçilecek arsada uygulanan su basman temelinden sonra kısa sürede tamamlanmaktadır. 200 m² bir konut, 7 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması mümkündür. Bu sayede mevsimsel olumsuzluklardan daha az etkilenen inşaat süreci problemsiz tamamlanmaktadır. Çelik binanın hızlıca tamamlanması güncel fiyat farklarının oluşmasına engel olmakta ve birim inşaat maliyetlerinin düşmesine olanak vermektedir. Kısa sürede tamamlanan yapılar sahiplerini memnun etmekte ve mal sahiplerinin kaynaklarını daha verimli kullanmasına imkan vermektedir.

About Name

About Name

Sağlık için çelik yapı

Çelik yapılar insan sağlığına zararı olmayan yapılardır. Betonarme yapılar uzun dönemde özellikle mevsimsel soğukluk/sıcaklık faktörlerine maruziyet nedeniyle pek çok hastalık riskini artırmaktadır. Betonarme yapıların ısınma ve iklimlendirme maliyetleri yüksektir. Beton yaşam alanları özellikle kemik ve eklem rahatsızlıklarına yol açan olumsuz etkilere sahiptir. Buna karşın çelik yapılar sağlıklı bir havalandırma ve iklimlendirme altyapısına sahip olarak inşa edilir. Çelik yapılarda soğuk/sıcak maruziyetleri an az hissedilir. Sert iklim koşullarında bile nefes alan ve doğrudan geçirgenliği olmayan çelik yapıların insan sağlığını koruduğu görülmektedir.


Güvenli yapı

Çelik yapılar yapıların ilerleyen zamanda içinde yaşayan insanlara ve çevresine risk oluşturmayan yapılardır. Yapıda ağır yükler ve zamanla tahrip olan malzemeler kullanılmadığı için güvenle uzun yıllar kullanılabilir, yapı unsurları gelişen teknolojiye uygun olarak rahatlıkla modernize edilebilir. Çelik yapıların uzun yıllar kullanımı için kullanılacak malzemelerin garanti süreleri uzun ve güvenlidir.

About Name

About Name

Modern uygulama

Çelik yapıların stil ve mimari seçenekleri oldukça geniştir. Uygulama kolaylığı nedeniyle pek çok modern tasarımın rahatlıkla uygulanabildiği çelik yapılarda akıllı ev sistemleri ve enerji yönetimi gibi en modern uygulamalarla çevreyle uyumlu mimari tarzlar rahatlıkla kombine edilebilir. Yapının inşası tamamlandıktan sonra bile ilave sistemler ve teknolojik ürünler nedeniyle binanın kısmen de olsa yıkılması gerekmez. Her türlü tesisat kolaylıkla monte edilebilir ve demonte edilebilir.


Estetik tasarım imkanı

Çelik yapıların ergonomik ve sanatsal tasarlanması mümkündür. Tasarım istenilen şekilde yapılabildiği için kişisel tercihlere de imkân vermektedir. Binalarda tasarım, betonarme yapı teknolojisi ile statik olanaklar izin verdiği ölçüde yapılabilmekte iken çelik yapılarda tasarımda sınır yoktur. Binalarda estetik unsurların gelişmesi için çelik konstrüksiyon teknolojisi yepyeni fırsatlar sağlamaktadır.

About Name

About Name

Çevreci malzeme

Çelik yapıların malzemesi geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmektedir. İç ve dış cephede kullanılan ürünler çevreye zarar vermeden üretilen atık oluşturmayan ve toksik olmayan özelliğe sahiptir. Etkili ısı yalıtımı ve düşük enerji tüketimine sahip çelik yapılarda doğal kaynak kullanımı en az indirilmektedir. Düşük enerji tüketimi olan çelik yapılar yaşam döngüsü boyunca toprak, su ve atmosfer için minimum kirletici özelliktedir. İnşaat artıkları ve hafriyat geriye dönüştürülebilir nitelikte olduğundan yapının inşasında atık malzeme ve bu malzemenin nakliyesi için çevreye ve bütçeye ilave maliyetler meydana gelmez. Çelik yapı % 100 çevreye zararsız ve geri dönüşen ürünlerden üretilebilir. Bu nedenle yapının inşasında kullanılan malzemeler nedeniyle hiçbir ağaç kesilmez, toprak ve su kirletilmez.


Etkili ısı, su ve ses yalıtımı

Çelik yapıların en önemli özelliklerinden biri kontrole imkân tanıyan bir iklimlendirme olanağı sunmasıdır. Yapının ısıyı muhafaza eden ve istendiğinde sirkülasyonu kolaylaştıran özelliği nedeniyle etkin yalıtımına olanak sağlamaktadır. Su yalıtımı için ise çelik yapılar en modern ürünlerin uygulanmasına olanaklıdır. Su yalıtımı açısından en başarılı uygulamalar çelik yapılarda inşa edilmektedir. Betonarme yapılarda su yalıtımı zor ve masraflıdır. Çelik yapılarda ise inşaat aşamasında yapının mimarisinin de desteklediği sudan etkilenmeyen çatı ve cephe uygulamaları ile hızlı tahliyeyi sağlayan sistemler yapının ömrünü uzatmaktadır. Çelik yapılar ses yalıtımında da başarılı sonuçlar vermektedir. Betonarme ve ahşap yapılarda maliyeti düşürmek amacıyla inceltilen duvarlar ve sıva altı ürünler nedeniyle ses yalıtımında başarı sağlamak zordur. Ancak çelik yapılarda kullanılan malzemeler ve montaj yöntemleri başarılı bir ses izolasyonunu da beraberinde sağlamaktadır.

About Name